İletişim

Bilimsel Sekreterya
Prof. Dr. Nuray Duman Prof. Dr. Merih Çetinkaya
Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Neonatoloji BD İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Neonatoloji BD
   
nuray.duman@deu.edu.tr drmerih@yahoo.com


Kongre Sekreteryası
Podgoritsa Caddesi No.1, 06610 Birlik, Çankaya-ANKARA
Tel: +90 312 454 00 00
Faks: +90 312 454 00 01
E-posta: uneko2020@flaptour.com.tr
Web: www.uneko2020.org