Komite ve Kurullar

Türk Neonatoloji Derneği Yönetim Kurulu


ESİN KOÇ

Başkan


MEHMET VURAL

Başkan Yardımcısı


NURAY DUMAN

Genel Sekreter


ÖMER ERDEVE

Sayman


AHMET YAĞMUR BAŞ

Veznedar


NEJAT NARLI

Üye


MERİH ÇETİNKAYA

Üye