Bilimsel Program

Bilimsel Program (PDF)

Genel Kurs Yöneticileri: Mehmet Satar, Nurullah Okumuş

09:00-17:30 NON-İNVAZİV VENTİLASYON (NİV) ve SOLUNUMSAL MONİTORİZASYON KURSU
KATILIMCI: Hekim
Yöneticiler: Ayşe Engin Arısoy, Ayşegül Zenciroğlu
09:00-09:30 Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi'nde Non İnvaziv Solunum Desteği Şebnem Çalkavur
09:30-10:00 NCPAP, BIPAP Atalay Demirel
10:00-10:30 NIPPV, HFNC Dilek Ulubaş Işık
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30   Nazal NAVA ve Nazal HFOV Aslı Memişoğlu
11:30-12:00  NİV'de Tamamlayıcı İlaç Tedavileri Fatih Bolat
12:00-12:30 NİV'de Hasta Bakım İlkeleri Sema Arayıcı
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:00 İnteraktif Oturum:
Video Destekli Olgu Tartışmaları
Sevilay Topçuoğlu
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15.30-16:15 Hemodinaminin Bir Parçası Olarak NİV Hanifi Soylu
16:15-17:00 NİV Alan Bebeklerin Monitörizasyonunda Kapnografi ve NIRS Uygulamaları  Dilek Dilli
17:00-17:30 NİV Alan Bebek İzleminde Trendler ve Histogramların Kullanımı Hanifi Soylu
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-18:00 OLGULARLA İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU 
KATILIMCI: Hekim
Yöneticiler: Şule Yiğit, Hilal Özkan
09:00-10:00 Solunum Fizyolojisi, Temel Kavramlar ve Solunum Destek İlkeleri Hasan Kılıçdağ
10:00-11:00 Pulmoner Grafikleri Yorumlama Şule Yiğit
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:30 Akciğer Koruyucu Stratejiler Funda Tüzün
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Volüm Hedefli Mekanik Ventilasyon N. Nilgün Karadağ
14:30-15:30 HFOV Uygulamaları Selvi Gülaşı
15.30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 iNO Uygulamaları F. Emre Canpolat
17:00-18:00 Özellikli Hastalıklarda (BPD, Pnx, KDH) İleri MV Uygulamaları Melek Akar
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-17:30 DOĞUMDAN TABURCULUĞA AŞIRI DÜŞÜK DOĞUM AĞIRLIKLI (ADDA) BEBEK YÖNETİMİ KURSU
KATILIMCI: Hekim
Yöneticiler: Didem Aliefendioğlu, Begüm Atasay
09:00-09:45 Doğum Öncesi: Beklentiler, Yapılabilecekler Fatma Narter
09:45-10:30 Doğum Odası ve Transport Barış Akcan
10:30-11:15 Surfaktan ve Ventilasyon Sezin Ünal
11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15 Hemodinami ve Patent Duktus Arteriyozus Özge Sürmeli Onay
12:15-13:00 İntraventriküler Kanama ve Periventriküler Lökomalazi Senem Alkan Özdemir
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Beslenme ve Nekrotizan Enterokolit Özden Turan 
14:45-15:30 Bronkopulmoner Displazi ve Steroid Tedavisi Aslıhan Abbasoğlu
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 Prematüre Retinopatisi ve Oksijen Desteği Birgin Törer
16:45-17:30 Uzun Süreli İzlem Nurdan Dinlen Fettah
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-18:00 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA UYGULAMAYA YÖNELİK BESLENME KURSU
KATILIMCI: Hekim, Hemşire
Yöneticiler: Nilgün Kültürsay, Hülya Bilgen 
09:00-09:45 Preterm Bebeğin Nutrisyonel Değerlendirmesi Sertaç Arslanoğlu
09:45-10:45 Preterm Bebekte Enteral Beslenme; Kime, Ne Zaman, Nasıl? Ünal Sarıkabadayı
10:45-11:00 KAHVE ARASI
11:00-12:00 Preterm Bebekte Parenteral Beslenme; Kime, Ne zaman, Nasıl? Ş. Suna Oğuz
12:00-12:45 Standart TPN Ürünleri mi, Dolum Üniteleri mi? Canan Türkyılmaz
12:45-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-15:15 Olgu Örnekleriyle Beslenme Orderları Ş. Suna Oğuz
15:15-16:00 Perioperatif Dönemde Beslenme Ebru Yalın İmamoğlu
16:00-16:30 KAHVE ARASI
16:30-17:15 Kısa Barsak ve Ostomili Bebekte Beslenme Gökhan Büyükkale
17:15-18:00 Taburculuk Sonrası Beslenme ve İzlem Elif Özalkaya
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-18:00 SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ (CRRT) KURSU
KATILIMCI: Hekim
Yöneticiler: R. Dinçer Yıldızdaş, Hacer Y. Yapıcıoğlu
09:00-09:30 Sürekli Renal Replasman Tedavi Şekilleri Oğuz Dursun
09:30-10:00 Kateterizasyon, Filtreler, Solüsyonlar R. Dinçer Yıldızdaş
10:00-10:30 Antikoagülasyon ve Tedavi Planlaması Tanıl Kendirli
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:30 Yenidoğanda Kullanım Alanları Hacer Y. Yapıcıoğlu
11:30-12:30 UYGULAMA-Makine Kurulması, Ayarlar, Antikoagülasyon R.Dinçer Yıldızdaş, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Tanıl Kendirli, Oğuz Dursun, Muhittin Çelik
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Akut Böbrek Yetmezliğinde RRT Özgül Salihoğlu
14:45-15:30 Sepsiste RRT Muhittin Çelik
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 Metabolik Hastalıklarda RRT Emel Okulu
16:45-18:00 UYGULAMA-Olgular:Sepsis, Metabolik Hastalık, ABY Emel Okulu, Özgül Salihoğlu, Muhittin Çelik
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-17:30 DOĞUMHANEDE STABİLİZASYON KURSU
KATILIMCI: Hekim, Hemşire
Yöneticiler: Zeynep İnce, Özge A. Köroğlu
09:00-09:45 Kord Klemplemenin Geciktirilmesi ve Özel Durumlar Sabahattin Ertuğrul
09:45-10:30 Doğum Salonu Stabilizasyonunda Kalp Hızı ve Oksijenizasyonun Monitorizasyonu Mustafa Dilek
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 Altın Dakikalarda Solunum Desteği Deniz Anuk İnce
11:45-12:30 NRP’de Güncel Değişiklikler Nilay Hakan
12:30-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Doğumhane Acilleri Ayşen Sumru Kavurt
14:45-15:30 Doğumhanede Rutin Bakımda Güncel Değişiklikler Arzu Akdağ
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30 Olgu Sunumları Serdar Cömert
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-17:30 YENİDOĞANDA NÖROMONİTORİZASYON ve NÖROGÖRÜNTÜLEME KURSU
KATILIMCI: Hekim (Yenidoğan Uzmanı ya da Yandal Araştırma Görevlisi)
Yöneticiler:  Ebru Ergenekon, Abdullah Kumral
09:00-11.00  Kranial Ultrasonografi  Nevzat Çizmeci
11:00-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15 Amplitüd Entegre EEG  Yalçın Çelik
12:15-13:00 NIRS Ferda Özlü
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Neonatal İnme Mustafa Ali Akın
14:45-15:30 Riskli Bebekte Nörogelişimin İzlenmesi İpek Akman
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30 Olgularla BT/MR Yorumlama Nevzat Çizmeci
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-17:30 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ KURSU 
KATILIMCI: Hemşire 
Yöneticiler: Mehmet Yalaz, Selma Ziraman
09:00-09:45 Yenidoğan Ünitesine Hasta Kabulü ve  Sorunlara Çözümler Tülin Gündoğdu 
09:45-10:30 YYBÜ'de Enfeksiyon Kontrol Önlemlerinde Hemşirenin Rolü  Berin Ateş 
10:30-11:15 Kritik Yenidoğanın Tanınması ve Yönetimi Arzu Dursun
11:15-11:30 KAHVE ARASI
11:30-12:15 Aşırı Prematüre Bebeğin Bakımında Nelere Dikkat Etmeliyiz ? Nalan Baltacı 
12:15-13:00 Non İnvaziv Ventilasyon ve Hasta Bakımı  Ebru Temizsoy 
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00-14:45 Konvansiyonel Ventilasyonun Temel İlkeleri Şenol Bozdağ 
14:45-15:30 Ventilatördeki Hastanın Monitörizasyonu ve Bakımı Döne Eroğlu
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-16:45 Cerrahi veya Anomalili Hasta Bakımında Temel Yaklaşımlar Rabia Uslubaş
16:45-17:30 Riskli Bebeğin ve Ailenin Taburculuğa Hazırlanması Songül Ovalı
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-17:30 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (YDYB) SÜRECİNDE VE İZLEMDE YAŞANAN ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR
KATILIMCI: Hekim
Yöneticiler: Tutku Özdoğan (Neonatolog,Tıp Tarihi ve Etik Doktora Öğrencisi)
Rayhan BOZABALI (Pediatri Uzmanı/Avukat)
Gülce Candemir  (Sağlık Hukuku Bilim Uzmanı/Avukat)
09:00-09:45 YYBÜ'de Yaşanan Etik Sorunlar  Tutku Özdoğan
09:45-10:30 YYBÜ'de Güvene Dayalı İletişimin Önemi ve Tıbbi Hataların Yönetimi Tutku Özdoğan
10:30-11:00 KAHVE ARASI
11:00-11:45 YYBÜ'de Bilgilendirme ve Onam Gülce Candemir
11:45-12:30 YYBÜ'de Belgelendirme Gülce Candemir
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Konsültasyon ve Hasta Naklinde Yaşanan Sorunlar Gülce Candemir
14.15-15:00 YYBÜ Hastalarında Malpraktis ve Komplikasyon Kavramları Rayhan Bozabalı
15:00-15:30 KAHVE ARASI
15:30-16:30 Taburculuk ve Takip Sürecinde Yaşanan Sorunlar Rayhan Bozabalı
16:30-17:30 Yargıya ve Bilirkişi Raporlarına Yansıyan YYBÜ Davaları Rayhan Bozabalı
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI

09:00-17:30 PERİFERİK YERLEŞTİRİLEN SANTRAL KATETER (PICC)  KURSU 
KATILIMCI: Hekim, Hemşire
Yöneticiler: Ali Bülbül, Sinan Uslu
09:00-09:45 PICC Kateteri: Tanımlar, Tarihçe, Temel Yaklaşımlar Sinan Uslu
09:45-10:30 PICC Kateteri Uygulama Endikasyonları - Damar Seçimi - Venöz Anatomi  Umut Zübarioğlu
10:30-11:15 PICC Kateteri Takılma İşlemi (Video) Umut Zübarioğlu
Ali Bülbül
11:15-11:45 KAHVE ARASI
11:45-12:30 Damar Yolu Girişimlerinde Enfeksiyonun Önlenmesi Evrim K. Baş
12:30-13:15 PICC Uygulamasında Bakım ve Hemşirelik Takibi Melek Selalmaz 
13:15-14:30 ÖĞLE YEMEĞİ
14:30-14:45 PICC Kateter Bakım Uygulamaları  (Video)
14:45-15:30 PICC Kateteri Komplikasyonlarına Yaklaşım  Ali Bülbül
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:00 PICC Kateteri Uygulama Pratiği (Maket Üzerinde) Sinan Uslu
Ebru Türkoğlu Ünal
Esra Ağırgöl
Hasan Avşar
17:00-17:30 PICC Uygulamalarındaki Püf Noktalar  Deneyim Paylaşımı ve Tartışma 
18:30 - 20:00 YURT DIŞI BURSLULUK SINAVI
SALON A
08:30 - 09:30 AÇILIŞ                                                                                         
Esin Koç
09:30 - 10:15  AÇILIŞ KONFERANSI 
Başkan: Asuman Çoban
Enhancement of Cardiovascular Care Using Targeted Neonatal Echocardiography
Patrick McNamara
10:15-10:30 KAHVE ARASI
10:30 - 12:00  KONFERANS
Başkanlar: Nihal Oygür, Betül Acunaş
BPD in 2020
Alan Jobe
Oxygen Therapy in Preterm Infants: Recommendations for Delivery Room to NICU Practices
Maximo Vento                 
12:00 - 13:00 UYDU SEMPOZYUM

Yeni Nesil Biyotikler ve HMO
Anne Sütü Biyoaktifleri
Konuşmacı : Begüm Atasay
Moderatör : Hacer Ergin

13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 1
Başkanlar: Münevver Türkmen, Hasan Çetin
14:00 - 15:00  UYDU SEMPOZYUM  

Yenidoğan Akciğerinin Gizemi
Konuşmacı         : Hasan Özkan
Moderatör         : Saadet Arsan

15:00 - 16:30  FORUM
Başkan: Nurullah Okumuş
Yenidoğanda Ne Zaman ve Nasıl Cerrahi? (Konjenital Diyafragma Hernisi, Nekrotizan Enterokolit, GIS Obstrüksiyonu)
Emrah Şenel
İlke Mungan Akın                               
M. İbrahim Hirfanoğlu
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00 - 18:30 
Başkanlar:  Eren Özek, Saadet Arsan

Fetal Signs of Maternal Disease
Asım Kurjak

ELBW Infant Management from Antenatal Period to NICU
(Round Table: Yabancı Konuşmacıların Katılımı İle)  

SALON B
10:30-12:00 YENİDOĞANA OLGULARLA PRATİK YAKLAŞIM
Doğumdan Taburculuk Sonrasına Geç Preterm Bebek
Başkanlar: Yasemin Akın, Özgül Salihoğlu
Anne Yanı mı, Yoğun Bakım mı?
Ayhan Taştekin
Solunum Sıkıntısında Dikkat Edilecekler
Afşin Kundak
Beslenmede Dikkat Edilecekler
Şahin Takçı
Sarılıkta Dikkat Edilecekler
Bilin Çetinkaya
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 1
Başkanlar: Münevver Türkmen, Hasan Çetin
15:00-16:30
YENİDOĞANA OLGULARLA PRATİK YAKLAŞIM
Yenidoğanda Şok
Başkanlar: Begüm Atasay, Derya Büyükkayhan
Tanım ve Klinik Değerlendirme
Dilek Sarıcı
Fonksiyonel Ekokardiyografi ve Biyokimyasal Belirteçlerin Yeri
Hüseyin Altunhan
İnvaziv ve Noninvaziv Monitörizasyon
Mehmet Mutlu
Tedavi Yaklaşımı
Dilek Dilli
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 PRO-CON
Başkanlar: Yakup Aslan, Esra Arun Özer
Hangi Büyüme Eğrisini Kullanalım?
Fenton:  Ferda Özlü
Intergrowth 21:  Funda Tüzün 
Hemodinamik Anlamlı PDA’lı ADDA’lı Bebekte İlk Seçenek?
Ibuprufen: Fuat Emre Canpolat
Parasetamol:  M. Yekta Öncel
SALON C
10:30-12:00 HEMŞİRE OTURUMU
Yenidoğan Hemşireliği
Başkanlar: Filiz Tiker Bakar, Ebru Temizsoy
Yenidoğan Hemşireliğinde İnovatif Yaklaşımlar, Kazanımlar
Yeliz Doğan Merih
Yenidoğan Hemşireliği ve Yasal Sorumluluklar
Figen Işık Esenay
Yenidoğan Hemşirelik Kayıtları ve Skorlama Sistemleri
Selvinaz Utkutan
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 1
Başkanlar: Münevver Türkmen, Hasan Çetin
15:00-16:30
HEMŞİRE OTURUMU
Aile Entegre Atravmatik Bakım Yaklaşımı
Başkan: Sevim Ünal, Selma Ziraman
Ailelerin Beklentileri ve Atravmatik Hemşirelik Bakım Yaklaşımı
Tülin Özdemir
Palyatif Bakım ve Aile Desteği, Evde Bakım Eğitiminin Önemi
Serap Tepedelenlioğlu
Yenidoğan Konforunun Değerlendirilmesi ve Ağrı Yönetimi
Osman Baştuğ
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 KLİNİK BİLDİRİ DEĞERLENDİRME-1
Başkanlar: Nihal Oygür, Ebru Ergenekon
SALON A
08:30-10:00 KONFERANS
Başkanlar: Nilgün Köksal, Neslihan Tekin
Intivistist Approach to Patent Ductus Arteriosus
Patrick McNamara 
Oxidative Stress and Related Morbidities in the Neonatal Period
Maximo Vento
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 KONFERANSLAR
Başkanlar: Şule Yiğit, Didem Aliefendioğlu
New Thoughts About Antenatal and Postnatal Steroids
Alan Jobe
Therapies for Neonatal Encephalopathy: What's Next?
Nikki Robertson
12:00-13:00 GÖRÜŞ FARKI
Başkan: Nilgün Kültürsay
Doğumdan Taburculuğa Preterm Bebek Beslenmesinde Farklı Bakış Açıları
Hülya Bilgen
Canan Türkyılmaz
Sertaç Arslanoğlu
Ş.Suna Oğuz
13:00-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 2
Başkanlar: Nedim Samancı, Esra Önal

OLGU POSTER SUNUMLARI
Başkanlar: Hasan Kılıçdağ, Ufuk Çakır, Hülya Özdemir, Dilek Kahvecioğlu, Mehmet Büyüktiryaki, Hatice Tatar Aksoy 

14:00-15:00 TND GENEL KURULU
15:00-16:30 FORUM
Başkan: Esra Önal
Doğumhanenin Korkulu Rüyası: Hidrops Fetalis
Hilal Özkan
Serdar Beken
Evrim Almayaç Dizdar
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 PANEL:
Yatakli Sağlık Tesislerinde Yoğun Bakım Hizmetlerinin Uygulama Usul ve Esaslari Hakkında Tebliğ
Başkanlar: Mehmet Satar, Betül Acunaş
Ne Yazıyor Ne Amaçlanıyor?- Neonatolog Gözüyle
Zeynep İnce
Ne Yazıyor Ne Amaçlanıyor? - Sağlık Bakanlığı Gözüyle
Mehmet Gündüz
Sahada Yaşanan Sorunlar
Sinan Uslu
SALON B
07:30-08:15 DANIŞMAN HOCALARLA KAHVALTIDA BULUŞALIM
Saadet Arsan, Asuman Çoban, Nilgün Köksal, Hasan Özkan
08:30-10:00 YENİDOĞANA OLGULARLA PRATİK YAKLAŞIM
Uzun Süre İnvaziv Ventilasyonda Kalan Bebek
Başkanlar: Ayşegül Zenciroğlu, Ayhan Taştekin
Ventilatör İlişkili Pnömoni
K. Şerafettin Tekgündüz
Ventilatör İlişkili Akciğer Hasarı
Sevim Ünal
Uzun Süreli Sedasyon/Analjezi Kullanımı
Erdal Taşkın
Ne Zaman Trakeostomi? Ev Ventilasyonu ve Sorunları
Serdar Cömert
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00
PANEL
Neonatal Biyobelirteçler
Başkanlar: S. Ümit Sarıcı, Nermin Tansuğ
Neonatal Sepsis
İstemi Han Çelik
Nekrotizan Enterokolit
Cumhur Aydemir
Bronkopulmoner Displazi
Cüneyt Tayman
Prematüre Retinopatisi, İntrakranial Morbiditeler
M. Özmert Özdemir
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 2
Başkanlar: Nedim Samancı, Esra Önal
14:00-15:00 KONFERANS
Başkan: Erdal Taşkın
Yenidoğanda Akılcı Antibiyotik Kullanımı
Demet Terek
15:00-16:30 YENİDOĞANA OLGULARLA PRATİK YAKLAŞIM
Maternal Enfeksiyonlu Anneden Doğan Yenidoğan
Başkanlar: Yakup Aslan, Hasan Çetin
Hepatit B ve C'li Anneden Doğan Bebeğe Yaklaşım
Özgür Olukman
Herpesli Anneden Doğan Bebeğe Yaklaşım
Nilgün Altuntaş
Toksoplazmalı Anneden Doğan Bebeğe Yaklaşım
Hasan Kahveci
CMV'li Anneden Doğan Bebeğe Yaklaşım
Abdullah Kurt
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 PANEL:
Preterm YYBÜ Mezunları Ne Durumda?
Başkanlar: Münevver Türkmen, Filiz Tiker Bakar
Nasıl Büyümüş: Küçük mü, Obes mi?
Şebnem Çalkavur
Solunum Fonksiyonları Nasıl?
Ayla Günlemez
Hayat ve Akademik Başarısı Nasıl?
Nevzat Çizmeci
SALON C
08:30-10:00 HEMŞİRE OTURUMU
Yenidoğan Hemşireliğinde Destekleyici Bakım
Başkanlar: Ayla Günlemez, Berin Ateş
Terapotik Pozisyonlar, İkizlerin Yuvalanması
Zeynep Taşkın
Yenidoğanda Masaj Uygulamaları
Melek Kılınç
Yenidoğan Yoğun Bakımda Cilt Bakımı
Şahin Hamilçıkan
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 HEMŞİRE OTURUMU
Neonatal Hipokside Hemşirelik Yaklaşımı
Başkanlar: Mustafa Ali Akın, Ayşe Polat
Terapötik Hipotermide Bebek Bakımı
Şule Özdemir
aEEG ve NIRS İzleminde Bebek Bakımı
Defne Engür
iNO Tedavisi Sırasında Hemşirelik Bakımı
Fadik Çökelek
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 2
Başkanlar: Nedim Samancı, Esra Önal
15:00-16:30 HEMŞİRE OTURUMU
YYBÜ'de Anne Sütü ve Emzirmenin Desteklenmesi
Başkanlar: Yasemin Akın, Döne Eroğlu
Anne Sütü ve Formül Sütlerin Hazırlanması, Saklanması
Bilge Şahin
Yenidoğan Beslenmesinde Değerlendirme ve Kullanılan Ölçekler
Simge Şahin
YYBÜ'de Laktasyon Hemşireliği Uygulamaları
Nihal Özkan
16:30-17:00 KAHVE ARASI
17:00-18:30 KLİNİK BİLDİRİ DEĞERLENDİRME-2
Başkanlar: Ayşe Engin Arısoy, Neslihan Tekin
SALON A
08:30-10:00 KONFERANS
Yenidoğanda Mikrobiyota ve Düzenlenmesi
Başkanlar: Berkan Gürakan, Hande Gülcan
Preterm Bebekte Mikrobiyota ve Uzun Dönem Etkileri
Ener Çağrı Dinleyici 
Yenidoğanda Prebiyotik ve Probiyotikler
Canan Aygün
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00 KONFERANSLAR
Başkanlar: Mete Akisu, Hanifi Soylu
Heart Function and the Critically ill Neonate
Patrick McNamara
Predicting Outcome and Imaging Markers in Neonatal Encephalopathy
Nikki Robertson
12:00-13:00 UENPS OTURUMU
Başkanlar:Giuseppe Buonocore, Esin Koç
UENPS, Vision and Mission on the Society and Role of Turkey in UENPS
Giuseppe Buonocore
The Role of the Vitamin K in Newborns
Giuseppe Buonocore
New guidelines for Neonatal Vitamin K prophylaxis
Boris Filipović Grčić
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 3
Başkanlar: Hacer Y. Yapıcıoğlu, Oğuz Tuncer
14:00-15:30 PANEL
Neonatoloji ve Teknoloji
Başkanlar: Mehmet Yalaz, Ayşe Ecevit
Makine Nasıl Öğreniyor, Sağlık Alanında Ne Öğretebiliriz?
Süleyman Sevinç
Sanayi İşbirlikleri ve Teknoparkların Önemi?
Özge A. Köroğlu
Simülasyon Eğitiminin Neonatolojideki Yeri
M. Kenan Kanburoğlu
Y kuşağı Neonatologları Neler Yapıyor?
Deniz Anuk İnce, Sara Erol
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30 PANEL:
Türkiye'de ROP
Başkanlar: Adnan Öztürk, Fahri Ovalı
Epidemiyoloji, Önleyici Stratejiler, Sahadaki Yanlış Uygulamalar
Özge Aydemir
Kime, Ne Zaman Tarama?, Etik ve Adli Sorunlar
Fatma Nur Sarı
Hangi Merkezde Hangi Tedaviler Yapılıyor?, Sevk Sorunları
Nihal Demirel
SALON B
07:30-08:15 DANIŞMAN HOCALARLA KAHVALTIDA BULUŞALIM
Saadet Arsan, Asuman Çoban, Nilgün Köksal, Hasan Özkan
08:30-10:00 YENİDOĞANA OLGULARLA PRATİK YAKLAŞIM
Sepsisli Yenidoğan
Başkanlar: Güner Karatekin, Ayşe K. Toygar
Koryoamniyonit ve Erken Membran Rüptürü Olan Anneden Doğan Yenidoğana Yaklaşım
Leyla Karadeniz Bilgin
Erken Sepsiste Antibiyotik ve Adjuvan Tedaviler
Emrah Can
Geç Sepsis ve Menenjitte Basamak Tedavisi
Ramazan Özdemir
Hastane Kaynaklı Sepsis Önlenebilir mi?
Ali Bülbül
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-12:00
KISA VE ÖZ
Yenidoğanda Farklı Yollardan Uygulanan Tedaviler
Başkanlar: İlknur Kılıç, Oğuz Tuncer
Pulmoner Yol
Nurdan Uras
Nazal Yol
Gonca Sandal
Oral ve Rektal Yol
Mustafa Aydın
Diğer Yollar (Kemik İçi, Periton İçi, Ventrikül İçi ve Deri)
Ferhat Çekmez
12:00-13:00 PRO-CON
Geç Kord Klempleme mi, Umbilikal Kord Sağma mı?
Başkan: Tamer Güneş
Geç Kord Klempleme: Gamze Demirel
Umbilikal Kord Sağma: Zeynel Gökmen
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 3
Başkanlar: Hacer Y. Yapıcıoğlu, Oğuz Tuncer
14:00-15:30 PRO-CON
Başkanlar: Ayşe K. Toygar, İpek Akman
Minimal İnvaziv Surfaktan Tedavisi: Yararlı mı, Yoksa Moda mı?
Yararlı  Gözde Kanmaz Kutman
Moda  Ali Haydar Turhan 
Anemi, Transfüzyon ve NEC: İlişkili mi, Kafa Karışıklığı mı ?
İlişkili Tuğba E. Ercan
Kafa karışıklığı  Belma Saygılı Karagöl
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30
KISA VE ÖZ
YYBÜ'nin Yeni Gözdeleri
Başkanlar: Nedim Samancı, Canan Aygün
İlaçlar (Dexmetedomidin, Levatirasetam, diğerleri)
Tülin G. Yıldırım
Bireysel Morbidite Risk Hesaplayıcıları (Sepsis, BPD)
Sadık Yurttutan
YYBÜ Mortalite Belirleyici Skorlamalar
Turan Tunç
SALON C
08:30-10:00 HEMŞİRE OTURUMU
YYBÜ'de Kritik Kararlar
Başkanlar: Ayşe Ecevit, Nalan Baltacı
İntravenöz İlaç Uygulamalarında Komplikasyon Yönetimi
Özlem Şenocak
VİP Tanıma ve Önleme
Buket Erdem
NICU'da Afet Yönetimi
Melek Altun
10:00-10:30 KAHVE ARASI
10:30-13:00 YENİDOĞAN HEMŞİRELİĞİ SÖZEL BİLDİRİLER
Başkanlar: Esra Arun Özer, Güner Karatekin, Figen Işık Esenay, Selvinaz Utkutan, Şule Özdemir
13:00-14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
TARTIŞMALI POSTER OTURUMU 3
Başkanlar: Hacer Y. Yapıcıoğlu, Oğuz Tuncer
14:00-15:30 KLİNİK BİLDİRİ DEĞERLENDİRME 3
Başkanlar: Fahri Ovalı, S. Ümit Sarıcı
15:30-16:00 KAHVE ARASI
16:00-17:30 DENEYSEL BİLDİRİ DEĞERLENDİRME
Başkanlar: Mete Akisü, Abdullah Kumral