Bilimsel Program


Genel Kurs Yöneticileri: Mehmet Satar, Nurullah Okumuş

11 ARALIK 2020 , CUMA 

SALON A
19:00-19:45 AÇILIŞ
  Açılış Konuşması
  Esin Koç
19:45-20:00

KAHVE ARASI  

HANDE’NİN RENKLİ DÜNYASI VİDEO GÖSTERİMİ

Hande Gülcan

20:00-21:30  Yüzyılın Pandemisi : Neler Oldu? Neler Olacak?
  Moderatör : Esin Koç
  Mehmet Ceyhan , Esin Davutoğlu  Şenol

SALON 1 
09:00-18:00 OLGULARLA İLERİ MEKANİK VENTİLASYON KURSU 
  Yöneticiler: Şule Yiğit, Hilal Özkan
09:00-10:00 Solunum Fizyolojisi, Temel Kavramlar ve Solunum Destek İlkeleri
  Hasan Kılıçdağ
10:00-11:00 Pulmoner Grafikleri Yorumlama
  Şule Yiğit
11:00-11:30 KAHVE ARASI  
11:30-12:30 Akciğer Koruyucu Stratejiler
  Funda Tüzün
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:30 Volüm Hedefli Mekanik Ventilasyon
  N. Nilgün Karadağ
14:30-15:30 HFOV Uygulamaları
  Selvi Gülaşı
15:30-16:00 KAHVE ARASI  
16:00-17:00 iNO Uygulamaları
  F. Emre Canpolat
17:00-18:00 Özellikli Hastalıklarda (BPD, Pnx, KDH) İleri MV Uygulamaları
  Melek Akar
SALON 2 
09:00-17:00 DOĞUMHANEDE STABİLİZASYON KURSU
  Yöneticiler: Zeynep İnce, Özge Altun Köroğlu
09:00-09:45 Kord Klemplemenin Geciktirilmesi ve Özel Durumlar
  Sabahattin Ertuğrul
09:45-10:30 Doğum Salonu Stabilizasyonunda Kalp Hızı ve Oksijenizasyonun Monitorizasyonu
  Mustafa Dilek
10:30-11:00 KAHVE ARASI  
11:00-11:45 Altın Dakikalarda Solunum Desteği
  Deniz Anuk İnce
11:45-12:30 NRP’de Güncel Değişiklikler
  Nilay Hakan
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Doğumhane Acilleri
  Ayşen Sumru Kavurt
14:15-15:00 Doğumhanede Rutin Bakımda Güncel Değişiklikler
  Arzu Akdağ
15:00-15:30 KAHVE ARASI  
15:30-17:00 Olgu Sunumları
  Serdar Cömert
SALON 3 
09:00-17:15 SÜREKLİ RENAL REPLASMAN TEDAVİLERİ (CRRT) KURSU
  Yöneticiler: R. Dinçer Yıldızdaş, Hacer Y. Yapıcıoğlu
09:00-09:30 Sürekli Renal Replasman Tedavi Şekilleri
  Oğuz Dursun
09:30-10:00 Kateterizasyon, Filtreler, Solüsyonlar
  R. Dinçer Yıldızdaş
10:00-10:30 Antikoagülasyon ve Tedavi Planlaması
  Tanıl Kendirli
10:30-11:00 KAHVE ARASI  
11:00-11:30 Yenidoğanda Kullanım Alanları
  Hacer Y. Yapıcıoğlu
11:30-12:30 UYGULAMA-Makine Kurulması, Ayarlar, Antikoagülasyon
  R.Dinçer Yıldızdaş, Hacer Y. Yapıcıoğlu, Tanıl Kendirli, Oğuz Dursun, Muhittin Çelik
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Akut Böbrek Yetmezliğinde RRT
  Özgül Salihoğlu
14:15-15:00 Sepsiste RRT
  Muhittin Çelik
15:00-15:30 KAHVE ARASI  
15:30-16:15 Metabolik Hastalıklarda RRT
  Emel Okulu
16:15-17:15 UYGULAMA-Olgular:Sepsis, Metabolik Hastalık, ABY
  Emel Okulu, Özgül Salihoğlu, Muhittin Çelik
SALON 4 
09:00-17:30 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIMDA UYGULAMAYA YÖNELİK BESLENME KURSU
  Yöneticiler: Nilgün Kültürsay, Hülya Bilgen 
09:00-09:45 Preterm Bebeğin Nutrisyonel Değerlendirmesi
  Sertaç Arslanoğlu
09:45-10:45 Preterm Bebekte Enteral Beslenme; Kime, Ne Zaman, Nasıl?
  Ünal Sarıkabadayı
10:45-11:00 KAHVE ARASI  
11:00-12:00 Preterm Bebekte Parenteral Beslenme; Kime, Ne zaman, Nasıl?
  Ş. Suna Oğuz
12:00-12:45 Standart TPN Ürünleri mi, Dolum Üniteleri mi?
  Canan Türkyılmaz
12:45-13:45 ÖĞLE YEMEĞİ
13:45-15:00 Olgu Örnekleriyle Beslenme Orderları
  Ş. Suna Oğuz
15:00-15:45 Perioperatif Dönemde Beslenme
  Ebru Yalın İmamoğlu
15:45-16:00 KAHVE ARASI  
16:00-16:45 Kısa Barsak ve Ostomili Bebekte Beslenme
  Gökhan Büyükkale
16:45-17:30 Taburculuk Sonrası Beslenme ve İzlem
  Hülya Özdemir
SALON 5
09:00-17:30 YENİDOĞAN YOĞUN BAKIM (YDYB) SÜRECİNDE VE İZLEMDE YAŞANAN ETİK VE HUKUKİ SORUNLAR
  Yöneticiler: Tutku Özdoğan, Rayhan BOZABALI, Gülce Candemir  
09:00-09:45 YYBÜ'de Yaşanan Etik Sorunlar 
  Tutku Özdoğan
09:45-10:30 YYBÜ'de Güvene Dayalı İletişimin Önemi ve Tıbbi Hataların Yönetimi
  Tutku Özdoğan
10:30-11:00 KAHVE ARASI  
11:00-11:45 YYBÜ'de Bilgilendirme ve Onam
  Gülce Candemir
11:45-12:30 YYBÜ'de Belgelendirme
  Gülce Candemir
12:30-13:30 ÖĞLE YEMEĞİ
13:30-14:15 Konsültasyon ve Hasta Naklinde Yaşanan Sorunlar
  Gülce Candemir
14:15-15:00 YYBÜ Hastalarında Malpraktis ve Komplikasyon Kavramları
  Rayhan Bozabalı
15:00-15:30 KAHVE ARASI  
15:30-16:30 Taburculuk ve Takip Sürecinde Yaşanan Sorunlar
  Rayhan Bozabalı
16:30-17:30 Yargıya ve Bilirkişi Raporlarına Yansıyan YYBÜ Davaları
  Rayhan Bozabalı